FORGOT YOUR DETAILS?

 

Comrod kjøpte Sørskår Mekaniske Verksted (SMV) i 2019 for å sikre lokal kompetanse og styrke satsningen på robotisering av produksjonen. Nå kommer også Westcontrol inn med kompetanse og eierandel i SMV.

Avtalen innebærer at Westcontrol, en mangeårig samarbeidspartner med Comrod, vil overføre sin automatiseringsavdeling til SMV. Dette vil gjøre det mulig for både mekanikere, automatikere og ingeniører å jobbe tett sammen for skape et slagkraftig selskap innen automasjon og robotisering.

“Robotisering vil være helt avgjørende for å være konkurransedyktig i et høykostland som Norge. Dette gjelder for oss i Comrod og for resten av produksjonsbasert norsk industri, sier daglig leder i Comrod Communication AS, Ole Gunnar Fjelde, som også er daglig leder i SMV.

Den høyteknologiske investeringen som for tiden foregår i det 3.000 kvm store nybygget på Comrod forventes å ha en total investeringsramme på cirka 85 millioner kroner. 25 millioner kroner av dette skal brukes til nye maskiner og nytt utstyr.

Som en del av denne satsingen inngår et tett samarbeid med Strand VGS om opplæring av elever med spesialisering i robotisering. Årlig vil 15 elever fra skolen få sin opplæring i nybygget i tett kontakt med fagmiljøene i SMV.

“Det at vi nå har så mye lokal kompetanse innen automasjon og robotisering, betyr at vi virkelig kan være i forkant på dette feltet. Det er viktig for Comrods satsing på robotisering, men også for at SMV skal kunne tilby robotiseringsløsninger til andre deler av industrien i Norge, sier Fjelde.

Etter sammenslåingen vil Sørskår Mekaniske Verksted eies 67,3% av Comrod Communications AS, 22,4% av Sørskår Holding AS og 10,3% av Westcontrol.

TOP