FORGOT YOUR DETAILS?

Sorteringsmaskiner for fisk

Sorteringsmaskiner i 316, med automatisk eller manuell justering av sporbredde og overrisling.


Transportbasket

Produksjon og design av sertifisert transportbasket, sertifisering opp til DNV standarder.  

Subsea transport og løfteutstyr

Vi leverer sertifisert løfte- og transportutstyr etter eget og kunders design.

Vaskekar / Dødfisk kar

Vi produserer tanker og kar etter ønskede dimensjoner. Kan leveres med trucklommer,  løfteører, avtappingsventiler og luker etter behov.


Spesialdører

Spesialdører produsert etter kundens behov  

Subsea tools

Vi produserer subsea tools etter kundens tegninger, og bistår gjerne kunden fra design til prototype og testing.

Skap

Spesialskap produseres og tilpasses etter kundes behov


Vannskjæring

Vannskjæring i alle materialer

Arbeidsplatformer

Arbeidsplatformer i aluminium   

Hydraulikktanker

Hydraulikktanker i aluminium og 316


Cover aluminium

Deksler

Deksler i alle varianter

Rammer

Rammer i alle varianter

Deksling

Deksling

Spesialtilpasset deksling til maskiner og utstyr  


TOP